Projekt je pokračováním spolupráce KI PřF UJEP a TU Chemnitz.