Kombinované studium, kurzy 1.ročník zimní semestr

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů v oblasti multimédií, jejich záznamu, přehrávání a přenosu. Předmět je zaměřen jednak na multimediální hardwarové a síťové technologie, tak i na softwarové procesy nezbytné pro zpracování multimediálního záznamu.

V základním kurzu ekonomie pro neekonomické obory se studenti seznámí se základními pojmy, přístupy a paradigmaty ekonomie hlavního proudu a okrajově i s ekonomií behaviorální s hlavním cílem, aby uměli tyto poznatky aplikovat jak v profesní praxi, tak i v osobním životě.